Cuina i pastisseria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - TT,X - IN Fase d'elecció c 06556 (st:5)
2 - Calella Institut Bisbe Sivilla - TL,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 31634 (st:5)
3 - Calella Institut Bisbe Sivilla - GP,MP - IN Proposta continuïtat interins c 02102 (st:5)
4 - Calella Institut Bisbe Sivilla - CM,J - IN Proposta continuïtat interins c 06421 (st:5)
5 - Calella Institut Bisbe Sivilla - YG,MP - IN Proposta continuïtat interins c 07956 (st:5)
6 - Calella Institut Bisbe Sivilla - GM,FA - IN Proposta continuïtat interins c 10020 (st:5)
7 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - FF,J - IN Proposta continuïtat interins c 13645 (st:5)
8 - Montornès del Vallès Institut Marta Mata - PF,R - IN Proposta continuïtat interins c 29936 (st:5)
9 - Calella Institut Bisbe Sivilla - FS,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00018 (st:5)