Cuina i pastisseria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic Institut de Vic - BR,F - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 35469 (st:6)
2 - Tona Institut de Tona - SL,L - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00010 (st:6)
3 - Tona Institut de Tona - VP,JJ - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00014 (st:6)