Equips electrònics 
Ordre: servei territorial, forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - GG,JC - PS Fase d'elecció c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - BO,J - PS Fase de confirmació c - (st:1)