EDP-Instal·lacions electrotècniques (Proj. centre / Docència 2 esp.) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - BL,M - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EDP
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - RS,J - IN Fase d'elecció c 12786 (st:1)
3 - Barcelona Institut Escola del Treball - PS,J - IN Proposta continuïtat interins c 10965 (st:1)
4 - Barcelona Institut Escola del Treball - AS,Y - PP Fase d'elecció c - (st:1)
5 - Barcelona Institut Rambla Prim - PB,MA - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
6 - Barcelona Institut Escola del Treball - SM,F - PS Fase de confirmació c - (st:1)