Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - SF,R - IN Adjudicació comarques c 39702 (st:2)
2 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - CD,JF - IN Fase d'elecció c 31670 (st:2)
3 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - CA,J - IN Fase d'elecció c 33998 (st:2)
4 - Badalona Institut La Pineda - CM,B - IN Fase d'elecció c 34948 (st:2) CMC
5 - Badalona Institut La Pineda - PP,M - IN Fase d'elecció c 35768 (st:2) CMC
6 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - MS,J - IN Fase d'elecció c 38632 (st:2)
7 - Vilanova i la Geltrú Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas - CB,J - IN Proposta continuïtat interins c 13272 (st:2)
8 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - MG,J - IN Proposta continuïtat interins c 23750 (st:2)
9 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Llobregat - PM,J - IN Proposta continuïtat interins c 35020 (st:2)
10 - Badalona Institut La Pineda - LS,A - PS Proposta centre màxima complexitat c - (st:2) CMC