Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Cornellà de Llobregat Institut Miquel Martí i Pol - OV,JA - IN Fase d'elecció c 00310 (st:3)
2 - Sant Andreu de la Barca Institut El Palau - BB,X - IN Fase d'elecció c 35199 (st:3)
3 - Molins de Rei Institut Bernat el Ferrer - GG,JM - IN Proposta continuïtat interins c 01641 (st:3)
4 - Molins de Rei Institut Bernat el Ferrer - SV,T - IN Proposta continuïtat interins c 31228 (st:3)
5 - El Prat de Llobregat Institut Illa dels Banyols - PV,O - IN Proposta continuïtat interins c 35349 (st:3)