Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - OO,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 02922 (st:4) CMC
2 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - RR,F - IN Proposta centre màxima complexitat c 10852 (st:4) CMC
3 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - RG,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 13691 (st:4) CMC
4 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - MV,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 14105 (st:4) CMC
5 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - CG,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 29598 (st:4) CMC
6 - Badia del Vallès Institut de Badia del Vallès - AP,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 29999 (st:4) CMC
7 - Ripollet Institut Palau Ausit - FP,JJ - IN Proposta continuïtat interins c 30936 (st:4)
8 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - AG,F - PS Proposta centre màxima complexitat c - (st:4) CMC
9 - Terrassa Institut Santa Eulàlia - DL,L - PS Proposta centre màxima complexitat c - (st:4) CMC