Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - CL,RF - CS Fase d'elecció c - (st:43)
2 - Montblanc Institut Martí l'Humà - PL,A - CS Proposta càrrecs directius c - (st:43)
3 - Tarragona Institut Comte de Rius - JD,F - IN Fase d'elecció c 09932 (st:43)
4 - Tarragona Institut Comte de Rius - MG,R - IN Fase d'elecció c 19174 (st:43)
5 - Tarragona Institut Comte de Rius - PG,V - IN Fase d'elecció c 34376 (st:43)
6 - Cambrils Institut Ramon Berenguer IV - AC,PJ - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 39041 (st:43)
7 - El Vendrell Institut Andreu Nin - LG,AV - IN Proposta centre màxima complexitat c 03493 (st:43) CMC
8 - El Vendrell Institut Andreu Nin - TR,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 24054 (st:43) CMC
9 - Valls Institut Jaume Huguet - DR,JD - IN Proposta continuïtat interins c 18249 (st:43)
10 - Valls Institut Jaume Huguet - GC,R - IN Proposta continuïtat interins c 22982 (st:43)
11 - Tarragona Institut Comte de Rius - MS,X - IN Proposta continuïtat interins c 23331 (st:43)
12 - Tarragona Institut Pere Martell - LM,M - IN Proposta continuïtat interins c 24391 (st:43)
13 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - LR,M - IN Proposta lloc específic estructural c 14708 (st:43) GPS
14 - Tarragona Institut Comte de Rius - TV,SJ - IN Proposta lloc específic estructural c 14820 (st:43) GPS
15 - Tarragona Institut Comte de Rius - GS,E - PS Proposta lloc específic estructural c - (st:43) EDP