Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - GB,JL - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)
2 - Amposta Institut Montsià - ML,A - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:44) GPS
3 - Flix Institut de Flix - RE,A - IN Proposta continuïtat interins c 15980 (st:44)
4 - Amposta Institut Montsià - AM, - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)