Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Llinars del Vallès Institut Giola - PR,B - IN Fase d'elecció c 12597 (st:5)
2 - Pineda de Mar Institut Joan Coromines - FL,EM - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 42948 (st:5)
3 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - YP,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 13649 (st:5) CMC
4 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - RC,R - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:5)
5 - Pineda de Mar Institut Joan Coromines - CS,J - PS Fase d'elecció c - (st:5)