Instal·lacions electrotècniques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Igualada Institut Milà i Fontanals - PS,JS - IN Fase d'elecció c 26246 (st:6)
2 - Manresa Institut Lacetània - BE,X - IN Proposta continuïtat interins c 00139 (st:6)
3 - Vic Institut de Vic - P,D - IN Proposta continuïtat interins c 17313 (st:6)