Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Escola del Treball - BF,E - IN Proposta continuïtat interins c 17280 (st:1)
2 - Barcelona Institut Escola del Treball - PD,MM - PP Fase d'elecció c 2019-3-00006 (st:1)