Laboratori 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Montilivi - DB,M - IN Proposta continuïtat interins c 02191 (st:17)
2 - Girona Institut Montilivi - PC,S - IN Proposta continuïtat interins c 22799 (st:17)
3 - Girona Institut Montilivi - TD,J - IN Proposta continuïtat interins c 31757 (st:17)