Manteniment de vehicles 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - GB,F - IN Fase d'elecció c 31044 (st:5) CMC
2 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - CM,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 01354 (st:5) CMC
3 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - TC,JC - IN Proposta centre màxima complexitat c 23566 (st:5) CMC
4 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - LM,E - IN Proposta centre màxima complexitat c 26797 (st:5) CMC
5 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - BP,PA - IN Proposta continuïtat interins c 07056 (st:5)
6 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - AG, - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00016 (st:5) CMC
7 - Mollet del Vallès Institut de Mollet del Vallès - ME,A - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00017 (st:5) CMC
8 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - RG,F - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00005 (st:5)