Mecanització i manteniment de màquines 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Figueres Institut Narcís Monturiol - EP,A - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:17) CMC
2 - Girona Institut Santa Eugènia - CG,A - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:17) CMC
3 - Castelló d'Empúries Institut Castelló d'Empúries - TA,J - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:17)
4 - Arbúcies Institut Montsoriu - FG,G - IN Fase d'elecció c 30225 (st:17)
5 - Banyoles Institut Josep Brugulat - GV,G - IN Fase d'elecció c 35379 (st:17)
6 - Arbúcies Institut Montsoriu - VM,F - IN Fase d'elecció c 38703 (st:17)
7 - Arbúcies Institut Montsoriu - MP,J - IN Proposta càrrecs directius c 07328 (st:17) DIV
8 - Girona Institut Santa Eugènia - NV, - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 30832 (st:17) CMC
9 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - DI,C - IN Proposta continuïtat interins c 06692 (st:17)
10 - Olot Institut La Garrotxa - CC,A - IN Proposta continuïtat interins c 17340 (st:17)
11 - Olot Institut La Garrotxa - CM,A - IN Proposta continuïtat interins c 21042 (st:17)
12 - Girona Institut Narcís Xifra i Masmitjà - QE,J - IN Proposta continuïtat interins c 34516 (st:17)
13 - Ripoll Institut Abat Oliba - TM,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 29301 (st:17)