Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Hostalric Institut Vescomtat de Cabrera - GG,L - PP Fase d'elecció c - (st:17)