Operacions de processos 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Girona Institut Montilivi - AP,A - IN Fase d'elecció c 39847 (st:17)
2 - Blanes Institut Serrallarga - OP,M - IN Proposta continuïtat interins c 35330 (st:17)