Operacions i equips de producció agrària 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - MG,AM - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:5)
2 - Malgrat de Mar Institut Ramon Turró i Darder - FR,X - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00003 (st:5)