Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sabadell Institut Ribot i Serra - CG,AM - IN Proposta centre màxima complexitat c 08848 (st:4) CMC
2 - Sabadell Institut Ribot i Serra - MM,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 11400 (st:4) CMC
3 - Sabadell Institut Ribot i Serra - MC,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 15024 (st:4) CMC
4 - Sabadell Institut Ribot i Serra - OV,AI - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 31020 (st:4) CMC
5 - Rubí Institut La Serreta - EV,RM - IN Proposta continuïtat interins c 01975 (st:4)
6 - Terrassa Institut de Terrassa - RO,AM - IN Proposta continuïtat interins c 10784 (st:4)
7 - Terrassa Institut de Terrassa - GL,G - IN Proposta continuïtat interins c 16076 (st:4)
8 - Terrassa Institut de Terrassa - LG,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00007 (st:4)
9 - Sabadell Institut Ribot i Serra - ML,MS - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00005 (st:4) CMC
10 - Rubí Institut La Serreta - MB,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00001 (st:4)
11 - Terrassa Institut de Terrassa - JT,MC - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00003 (st:4)
12 - Terrassa Institut de Terrassa - GP,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00008 (st:4)