Perruqueria 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Josep Tapiró - GR,ML - IN Proposta centre màxima complexitat c 09128 (st:43) CMC
2 - Reus Institut Josep Tapiró - PB,P - IN Proposta centre màxima complexitat c 12717 (st:43) CMC
3 - Reus Institut Josep Tapiró - CA,R - IN Proposta centre màxima complexitat c 15367 (st:43) CMC
4 - Cunit Institut Ernest Lluch i Martí - SM,A - IN Proposta continuïtat interins c 03322 (st:43)
5 - Tarragona Institut Cal·lípolis - SC,E - IN Proposta continuïtat interins c 18914 (st:43)
6 - Tarragona Institut Cal·lípolis - IE,MT - IN Proposta continuïtat interins c 19591 (st:43)
7 - Tarragona Institut Cal·lípolis - RG,MB - PP Fase d'elecció c 2019-3-00012 (st:43)