Procediments sanitaris i assistencials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Baix Camp - AG,D - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
2 - Reus Institut Baix Camp - CC,L - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
3 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - HS,J - IN Fase d'elecció c 00400 (st:43)
4 - El Vendrell Institut Andreu Nin - CR,J - IN Fase d'elecció c 24440 (st:43) CMC
5 - Reus Institut Baix Camp - RC,MC - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 14401 (st:43)
6 - Tarragona Institut Cal·lípolis - GR,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 23534 (st:43)
7 - El Vendrell Institut Andreu Nin - EC,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37213 (st:43) CMC
8 - El Vendrell Institut Andreu Nin - MP,O - IN Proposta centre màxima complexitat c 05940 (st:43) CMC
9 - Tarragona Institut Pont del Diable - CS,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 22406 (st:43) CMC
10 - Tarragona Institut Pont del Diable - LA,L - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 30818 (st:43) CMC
11 - Valls Institut Jaume Huguet - PA,A - IN Proposta continuïtat interins c 08088 (st:43)
12 - Tarragona Institut Cal·lípolis - CA,A - IN Proposta continuïtat interins c 16003 (st:43)
13 - Valls Institut Narcís Oller - GR,M - IN Proposta continuïtat interins c 17461 (st:43)
14 - Valls Institut Jaume Huguet - GM,A - IN Proposta continuïtat interins c 23380 (st:43)
15 - Tarragona Institut Cal·lípolis - SN,B - IN Proposta continuïtat interins c 28552 (st:43)
16 - Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Institut Berenguer d'Entença - LL,J - IN Proposta continuïtat interins c 32643 (st:43)
17 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - CV,AL - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 25177 (st:43)
18 - Reus Institut Gaudí - PB,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00034 (st:43) CMC
19 - Reus Institut Baix Camp - CH,M - PP Fase d'elecció c 2019-3-00046 (st:43)
20 - El Vendrell Institut Andreu Nin - GNR,Y - PP Fase d'elecció c 2019-3-00065 (st:43) CMC
21 - Falset Institut Priorat - PT,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00069 (st:43)
22 - El Vendrell Institut Andreu Nin - VP,F - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00011 (st:43) CMC
23 - Tarragona Institut Pont del Diable - MM,IC - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00029 (st:43) CMC
24 - Reus Institut Gaudí - JM,MM - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00061 (st:43) CMC
25 - Reus Institut Baix Camp - RG,E - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00001 (st:43)
26 - Tarragona Institut Cal·lípolis - DD,G - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00004 (st:43)
27 - Reus Institut Baix Camp - PF,MT - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00022 (st:43)
28 - Tarragona Institut Cal·lípolis - GM,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00023 (st:43)
29 - Tarragona Institut Cal·lípolis - EG,A - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00027 (st:43)
30 - Reus Institut Baix Camp - FM,N - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00032 (st:43)
31 - Tarragona Institut Francesc Vidal i Barraquer - GM,AB - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00036 (st:43)