Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Poblenou - PV,MC - IN Fase d'elecció c 16699 (st:1)
2 - Barcelona Institut Poblenou - ER,L - IN Fase d'elecció c 18934 (st:1)
3 - Barcelona Institut Joan Brossa - PS,JM - IN Fase d'elecció c 19384 (st:1)
4 - Barcelona Institut Joan Brossa - MT,P - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 36457 (st:1)
5 - Barcelona Institut Joan Brossa - MF,M - IN Proposta continuïtat interins c 00108 (st:1)
6 - Barcelona Institut Joan Brossa - CF,JL - IN Proposta continuïtat interins c 01315 (st:1)
7 - Barcelona Institut Poblenou - BB,MT - IN Proposta continuïtat interins c 01664 (st:1)
8 - Barcelona Institut Poblenou - LS,A - IN Proposta continuïtat interins c 10089 (st:1)
9 - Barcelona Institut Joan Brossa - VV,J - IN Proposta continuïtat interins c 23425 (st:1)
10 - Barcelona Institut Joan Brossa - RG,MC - IN Proposta continuïtat interins c 33105 (st:1)
11 - Barcelona Institut Poblenou - TE,M - IN Proposta continuïtat interins c 33308 (st:1)
12 - Barcelona Institut Poblenou - LA,A - IN Proposta lloc específic estructural c 19489 (st:1) IAN
13 - Barcelona Institut Joan Brossa - GB,M - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00011 (st:1) IAN