Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Adrià de Besòs Institut Escola La Mina - SP,W - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:2) CMC
2 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - GD,JF - IN Fase d'elecció c 01210 (st:2)
3 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - LJ,J - IN Fase d'elecció c 07020 (st:2)
4 - Sant Adrià de Besòs Institut Escola La Mina - MP,JL - IN Fase d'elecció c 35043 (st:2) CMC
5 - Sant Adrià de Besòs Institut Escola La Mina - RB,JM - IN Fase d'elecció c 36212 (st:2) CMC
6 - Santa Coloma de Gramenet Institut Ramon Berenguer IV - PC,S - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37154 (st:2)
7 - Vilanova i la Geltrú Institut Joaquim Mir - GL,MA - IN Proposta continuïtat interins c 02213 (st:2)
8 - Vilafranca del Penedès Institut Eugeni d'Ors - GL,MP - IN Proposta continuïtat interins c 05502 (st:2)
9 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - CP,M - IN Proposta continuïtat interins c 16871 (st:2)
10 - Vilanova i la Geltrú Institut Joaquim Mir - FA,S - IN Proposta continuïtat interins c 17110 (st:2)
11 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Provençana - VR,M - IN Proposta continuïtat interins c 18420 (st:2)
12 - Vilanova i la Geltrú Institut Joaquim Mir - GM,FJ - IN Proposta continuïtat interins c 19581 (st:2)
13 - Vilanova i la Geltrú Institut Joaquim Mir - MRC,S - IN Proposta continuïtat interins c 33009 (st:2)