Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Oliana Institut Aubenç - VB,G - IN Proposta continuïtat interins c 05872 (st:25)
2 - Lleida Institut Escola del Treball - EG,D - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 31564 (st:25)
3 - Lleida Institut Escola del Treball - SP,R - IN Proposta lloc específic estructural c 07087 (st:25) TIC
4 - Lleida Institut Escola del Treball - ML,AI - PP Fase d'elecció c 2019-3-00014 (st:25)