Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - PA,J - IN Adjudicació comarques c 24677 (st:3)
2 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - JM,F - IN Fase d'elecció c 23174 (st:3)
3 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - BD,L - IN Fase d'elecció c 24977 (st:3)
4 - Gavà Institut El Calamot - AS,AG - IN Fase d'elecció c 26351 (st:3)
5 - Gavà Institut El Calamot - VV,L - IN Fase d'elecció c 28110 (st:3)
6 - Gavà Institut El Calamot - BM,C - IN Fase d'elecció c 30132 (st:3)
7 - Viladecans Institut Torre Roja - SR,G - IN Fase d'elecció c 30618 (st:3)
8 - Viladecans Institut Torre Roja - PF,M - IN Fase d'elecció c 33091 (st:3)
9 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - TV,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35846 (st:3)
10 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - MG,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 42920 (st:3)
11 - Martorell Institut Joan Oró - AR,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 21097 (st:3) CMC
12 - Martorell Institut Joan Oró - RR,MC - IN Proposta centre màxima complexitat c 23299 (st:3) CMC
13 - Martorell Institut Joan Oró - MD,C - IN Proposta centre màxima complexitat c 25939 (st:3) CMC
14 - Martorell Institut Joan Oró - AI,AJ - IN Proposta centre màxima complexitat c 30940 (st:3) CMC
15 - Castelldefels Institut Mediterrània - LS,MR - IN Proposta continuïtat interins c 00240 (st:3)
16 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - CG,AD - IN Proposta continuïtat interins c 16885 (st:3)
17 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - BN,A - IN Proposta continuïtat interins c 17181 (st:3)
18 - Gavà Institut El Calamot - MV,L - IN Proposta continuïtat interins c 20486 (st:3)
19 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - MS,LM - IN Proposta continuïtat interins c 23431 (st:3)
20 - El Prat de Llobregat Institut Les Salines - FM,S - IN Proposta continuïtat interins c 24443 (st:3)
21 - Viladecans Institut Torre Roja - GE,A - IN Proposta continuïtat interins c 27595 (st:3)
22 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - MDJ,JJ - IN Proposta continuïtat interins c 27652 (st:3)
23 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - LJ,MA - IN Proposta continuïtat interins c 27682 (st:3)
24 - Sant Boi de Llobregat Institut Marianao - MP,O - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 28907 (st:3)
25 - Sant Joan Despí Institut Francesc Ferrer i Guàrdia - TA,P - IN Proposta lloc específic estructural c 27655 (st:3) IAN