Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Terrassa Institut Montserrat Roig - TS,P - IN Fase d'elecció c 07013 (st:4)
2 - Terrassa Institut Montserrat Roig - MH,A - IN Fase d'elecció c 20284 (st:4)
3 - Sant Cugat del Vallès Institut FP Sant Cugat del Vallès - ZF,A - IN Fase d'elecció c 27614 (st:4)
4 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - DS,V - IN Fase d'elecció c 30425 (st:4) CMC
5 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - SF,M - IN Fase d'elecció c 30968 (st:4) CMC
6 - Cerdanyola del Vallès Institut Jaume Mimó - RP,J - IN Fase d'elecció c 31175 (st:4)
7 - Cerdanyola del Vallès Institut Jaume Mimó - NO,SE - IN Fase d'elecció c 31205 (st:4)
8 - Sant Cugat del Vallès Institut FP Sant Cugat del Vallès - VG,J - IN Proposta càrrecs directius c 07444 (st:4)
9 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - CG,MI - IN Proposta centre màxima complexitat c 00148 (st:4) CMC
10 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - PB,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 16210 (st:4) CMC
11 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - MF,MJ - IN Proposta centre màxima complexitat c 20154 (st:4) CMC
12 - Sabadell Institut Agustí Serra i Fontanet - FD,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 33410 (st:4) CMC
13 - Cerdanyola del Vallès Institut Jaume Mimó - FD,MC - IN Proposta continuïtat interins c 00198 (st:4)
14 - Cerdanyola del Vallès Institut Jaume Mimó - GM,S - IN Proposta continuïtat interins c 16915 (st:4)
15 - Terrassa Institut Montserrat Roig - MV,M - IN Proposta continuïtat interins c 20169 (st:4)
16 - Santa Perpètua de Mogoda Institut Estela Ibèrica - GM,S - IN Proposta continuïtat interins c 34023 (st:4)
17 - Rubí Institut L'Estatut - OD,M - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 32209 (st:4)
18 - Sant Cugat del Vallès Institut FP Sant Cugat del Vallès - DJ,F - PP Fase d'elecció c 2019-3-00003 (st:4)
19 - Santa Perpètua de Mogoda Institut Estela Ibèrica - LT,M - PS Fase de confirmació c - (st:4)