GPS-Processos comercials (Gestió de projectes FP/ERE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tortosa Institut de l'Ebre - PT,R - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:44) GPS
2 - Amposta Institut Montsià - GS,C - IN Proposta continuïtat interins c 25572 (st:44)
3 - Tortosa Institut de l'Ebre - BS,M - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 24142 (st:44)
4 - Amposta Institut Montsià - PT,MC - IN Proposta lloc específic estructural c 04128 (st:44) GPS
5 - Amposta Institut Montsià - SG,A - IN Proposta lloc específic estructural c 29235 (st:44) IAN