Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - MB,E - IN Fase d'elecció c 10055 (st:5)
2 - Granollers Institut Carles Vallbona - VS,N - IN Fase d'elecció c 23104 (st:5) IAN
3 - Mataró Institut Thos i Codina - MS,MT - IN Proposta centre màxima complexitat c 09044 (st:5) CMC
4 - Mataró Institut Thos i Codina - VS,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 23675 (st:5) CMC
5 - Mataró Institut Thos i Codina - MM,X - IN Proposta centre màxima complexitat c 33907 (st:5) CMC
6 - Mataró Institut Thos i Codina - GM,E - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 27514 (st:5) CMC
7 - Alella Institut d'Alella - SJ,C - IN Proposta continuïtat interins c 06772 (st:5)
8 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - CV,A - IN Proposta continuïtat interins c 25631 (st:5)
9 - Parets del Vallès Institut Torre de Malla - GC,M - IN Proposta continuïtat interins c 26077 (st:5)
10 - Parets del Vallès Institut Torre de Malla - CG,D - IN Proposta continuïtat interins c 26305 (st:5)
11 - Granollers Institut Carles Vallbona - VO,L - IN Proposta continuïtat interins c 28084 (st:5)
12 - Granollers Institut Carles Vallbona - BL,A - IN Proposta continuïtat interins c 29319 (st:5)
13 - Granollers Institut Carles Vallbona - MM,F - IN Proposta continuïtat interins c 30321 (st:5)
14 - Premià de Mar Institut Premià de Mar - RT,P - IN Proposta continuïtat interins c 30472 (st:5)
15 - Alella Institut d'Alella - HV,A - IN Proposta continuïtat interins c 30499 (st:5)
16 - Granollers Institut Carles Vallbona - GM,MF - IN Proposta lloc específic estructural c 20143 (st:5) DIV
17 - Mataró Institut Thos i Codina - CE,M - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00002 (st:5) CMC