Processos comercials 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Igualada Institut Milà i Fontanals - AR,J - IN Fase d'elecció c 11821 (st:6)
2 - Igualada Institut Milà i Fontanals - SS,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19298 (st:6)
3 - Vic Institut de Vic - MC,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 40081 (st:6)
4 - Manresa Institut Guillem Catà - RG,JL - IN Proposta centre màxima complexitat c 15248 (st:6) CMC
5 - Igualada Institut Milà i Fontanals - RM,I - IN Proposta continuïtat interins c 16802 (st:6)
6 - Vic Institut de Vic - AF,VS - IN Proposta continuïtat interins c 17020 (st:6)
7 - Vic Institut de Vic - CP,G - IN Proposta continuïtat interins c 23087 (st:6)
8 - Vic Institut de Vic - MM,C - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00006 (st:6)
9 - Vic Institut de Vic - BB,L - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00007 (st:6)
10 - Vic Institut de Vic - VC,RI - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00008 (st:6)