Serveis a la comunitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - PR,M - IN Fase d'elecció c 14115 (st:2)
2 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - MM,A - IN Fase d'elecció c 17881 (st:2)
3 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - FDS,I - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 33802 (st:2) CMC
4 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - DS,MP - IN Proposta centre màxima complexitat c 01145 (st:2) CMC
5 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - MC,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 05895 (st:2) CMC
6 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - SA,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 15921 (st:2) CMC
7 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - SR,VA - IN Proposta centre màxima complexitat c 33129 (st:2) CMC
8 - L'Hospitalet de Llobregat Institut Can Vilumara - SH,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00002 (st:2)
9 - Sant Pere de Ribes Institut Alexandre Galí - OG,L - PP Fase d'elecció c 2019-3-00009 (st:2)
10 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - MR,AM - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00020 (st:2) CMC
11 - Badalona Institut Eugeni d'Ors - BC, - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00029 (st:2) CMC
12 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - AS,O - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00035 (st:2) CMC
13 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - MG,S - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00051 (st:2) CMC
14 - Santa Coloma de Gramenet Institut La Bastida - FR,M - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00052 (st:2) CMC