Serveis a la comunitat 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Pineda de Mar Institut Joan Coromines - MC,MC - IN Fase d'elecció c 07857 (st:5)
2 - El Masnou Institut Maremar - RG,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19521 (st:5)
3 - Mataró Institut Josep Puig i Cadafalch - SV,D - IN Proposta centre màxima complexitat c 11052 (st:5) CMC
4 - Mataró Institut Josep Puig i Cadafalch - EC,O - IN Proposta centre màxima complexitat c 32596 (st:5) CMC
5 - Cardedeu Institut Pla Marcell - MG,NB - IN Proposta continuïtat interins c 01226 (st:5)
6 - Cardedeu Institut Pla Marcell - MM,L - IN Proposta continuïtat interins c 06265 (st:5)
7 - Cardedeu Institut Pla Marcell - PB,MD - IN Proposta continuïtat interins c 06723 (st:5)
8 - Pineda de Mar Institut Joan Coromines - BP,GM - IN Proposta continuïtat interins c 17375 (st:5)
9 - Cardedeu Institut Pla Marcell - PT,N - IN Proposta continuïtat interins c 17600 (st:5)
10 - El Masnou Institut Maremar - RC,M - IN Proposta continuïtat interins c 19394 (st:5)
11 - Pineda de Mar Institut Joan Coromines - HC,AJ - IN Proposta continuïtat interins c 25446 (st:5)
12 - El Masnou Institut Maremar - LH,G - IN Proposta lloc específic estructural c 22131 (st:5) DIV
13 - Mataró Institut Josep Puig i Cadafalch - PR,S - PP Fase d'elecció c 2019-3-00008 (st:5) CMC
14 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - CM,R - PP Fase d'elecció c 2019-3-00041 (st:5)
15 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - GT,E - PP Fase d'elecció c 2019-3-00059 (st:5)
16 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - GG,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-00063 (st:5)
17 - Mataró Institut Josep Puig i Cadafalch - PM,MR - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00014 (st:5) CMC
18 - Mataró Institut Josep Puig i Cadafalch - CH,Z - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00025 (st:5) CMC
19 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - GP,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00001 (st:5)
20 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - GD,E - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00017 (st:5)
21 - Mollet del Vallès Institut Gallecs - PA,MD - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00024 (st:5)
22 - Cardedeu Institut Pla Marcell - MM,N - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-00030 (st:5) DIV