Sistemes i aplicacions informàtiques 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Rubí Institut L'Estatut - MV,M - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:4)
2 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - SB,J - IN Fase d'elecció c 07766 (st:4)
3 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - SC, - IN Fase d'elecció c 37248 (st:4)
4 - Rubí Institut L'Estatut - JG,S - IN Fase d'elecció c 38611 (st:4)
5 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - MP,JO - IN Fase d'elecció c 41005 (st:4)
6 - Terrassa Institut Nicolau Copèrnic - BV,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 29895 (st:4) CMC
7 - Terrassa Institut Nicolau Copèrnic - FF,R - IN Proposta centre màxima complexitat c 34068 (st:4) CMC
8 - Sabadell Institut Sabadell - TC,O - IN Proposta continuïtat interins c 03320 (st:4)
9 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - PL,AG - IN Proposta continuïtat interins c 23067 (st:4)
10 - Rubí Institut L'Estatut - AD,AM - IN Proposta continuïtat interins c 25431 (st:4)
11 - Sabadell Institut Sabadell - VB,E - IN Proposta continuïtat interins c 30537 (st:4)
12 - Rubí Institut L'Estatut - MP,C - IN Proposta continuïtat interins c 30665 (st:4)
13 - Rubí Institut L'Estatut - GC,J - IN Proposta continuïtat interins c 32930 (st:4)
14 - Sabadell Institut Sabadell - MT,H - IN Proposta continuïtat interins c 33624 (st:4)
15 - Castellbisbal Institut Castellbisbal - CD,X - PP Fase d'elecció c - (st:4)
16 - Terrassa Institut Nicolau Copèrnic - GD,A - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00003 (st:4) CMC
17 - Terrassa Institut Nicolau Copèrnic - GL,D - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-00026 (st:4) CMC
18 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - BF,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00004 (st:4)
19 - Montcada i Reixac Institut La Ferreria - HC,I - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00018 (st:4)
20 - Sabadell Institut Sabadell - CN,N - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00021 (st:4)
21 - Rubí Institut L'Estatut - GS,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00027 (st:4)