Tècniques i procediments d'imatge i so 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - BH,F - IN Fase d'elecció c 00813 (st:1)
2 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GC,LI - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - RC,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
4 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - BP,MM - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00001 (st:1)
5 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - HM,J - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00002 (st:1)
6 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - AS,E - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00003 (st:1)
7 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CV,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-00005 (st:1)
8 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - SV,J - IN Proposta continuïtat interins c 08442 (st:1)
9 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GC,S - IN Proposta continuïtat interins c 14181 (st:1)
10 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - PG,N - IN Proposta continuïtat interins c 17590 (st:1)
11 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - GL,L - IN Proposta continuïtat interins c 19802 (st:1)
12 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - CF,AI - IN Proposta continuïtat interins c 26614 (st:1)
13 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - NI,E - IN Proposta continuïtat interins c 31273 (st:1)
14 - Barcelona Institut Mare de Déu de la Mercè - SB,S - IN Proposta continuïtat interins c 35453 (st:1)