Disseny de moda 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EA Llotja - MS,N - IN Proposta continuïtat interins c 05151 (st:1)
2 - Barcelona EA Llotja - SC,E - IN Proposta continuïtat interins c 29694 (st:1)