Disseny de producte 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EA Llotja - CP,N - IN Proposta continuïtat interins c 06620 (st:1)
2 - Barcelona EA Llotja - FM,G - IN Proposta continuïtat interins c 13199 (st:1)
3 - Barcelona EA Llotja - OS,R - IN Proposta continuïtat interins c 20481 (st:1)
4 - Barcelona EA Llotja - HT,R - IN Proposta continuïtat interins c 20531 (st:1)