Mitjans audiovisuals 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona EA Llotja - VT,S - IN Proposta continuïtat interins c 00592 (st:1)
2 - Barcelona EA Deià - CB,P - IN Proposta continuïtat interins c 25900 (st:1)
3 - Barcelona EA Llotja - NR,P - IN Proposta continuïtat interins c 30012 (st:1)
4 - Barcelona EA Deià - PG, - IN Proposta lloc específic estructural c 17305 (st:1) EDP