Mitjans audiovisuals 
Ordre: municipi, centre, forma d'ocupació
Canvia ordre: (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Olot EA d'Olot - SM,MI - IN Proposta continuïtat interins c 14453 (st:17)
2 - Olot EA d'Olot - BD,A - IN Proposta continuïtat interins c 30521 (st:17)
3 - Olot EA d'Olot - PG,M - IN Proposta càrrecs directius c 06396 (st:17)