Mitjans audiovisuals 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - L'Hospitalet de Llobregat EA Josep Serra i Abella - VB,J - IN Proposta càrrecs directius c 10068 (st:2)
2 - Badalona EA Pau Gargallo - PC,MC - IN Proposta continuïtat interins c 02018 (st:2)
3 - Badalona EA Pau Gargallo - CP,A - IN Proposta continuïtat interins c 08752 (st:2)
4 - Badalona EA Pau Gargallo - SI,LJ - IN Proposta continuïtat interins c 14463 (st:2)
5 - L'Hospitalet de Llobregat EA Josep Serra i Abella - EC,MJ - IN Proposta continuïtat interins c 29814 (st:2)