Mitjans audiovisuals 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Vic EA de Vic - CU,JA - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
2 - Vic EA de Vic - GF,JA - IN Proposta continuïtat interins c 35414 (st:6)
3 - Vic EA de Vic - MC,X - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 12693 (st:6)