Aula integral de suport 
Ordre: fase, forma d'ocupació i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (forma d'ocupació, fase, número interí) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí)

1 - Manresa Escola Puigberenguer - MI,S - IN Proposta lloc específic temporal c 30128 (st:6)