Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona CEE Josep Pla - TF,N - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1)
2 - Barcelona Escola La Farigola del Clot - GH,S - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
3 - CREDAC Pere Barnils (Seu c Barcelona) - FS,O - IN Serveis educatius c 01245 (st:1)
4 - CREDAC Pere Barnils (Seu c Barcelona) - AC,A - IN Serveis educatius c 17079 (st:1)
5 - CREDAC Pere Barnils (Seu c Barcelona) - S,V - IN Serveis educatius c 30451 (st:1)
6 - CREDAC Pere Barnils (Seu c Barcelona) - MS,AM - IN Serveis educatius c 31241 (st:1)
7 - Barcelona Escola de les Aigües - RR,MV - PP Adjudicació comarques c - (st:1)
8 - Barcelona CEE Josep Pla - GF,G - PP Fase d'elecció c 2019-3-00274 (st:1)
9 - Barcelona CEE Josep Pla - MM,S - PP Fase d'elecció c 2019-3-01890 (st:1)
10 - Barcelona Escola Pere Vila - FS,E - PP Fase d'elecció c 2019-3-01891 (st:1) CMC
11 - Barcelona CEE Concha Espina - VP,MI - PP Fase d'elecció c 2019-3-02586 (st:1)
12 - Barcelona Escola Ítaca - RI,JL - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV