Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - IJ,MD - CS Serveis educatius c - (st:2)
2 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - GG,MM - CS Serveis educatius c - (st:2)
3 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - LB,G - CS Serveis educatius c - (st:2)
4 - CREDA Comarques II (Badalona) - CA,MD - CS Serveis educatius c - (st:2)
5 - CREDA Comarques II (Badalona) - MJ,M - CS Serveis educatius c - (st:2)
6 - CREDA Comarques II (Badalona) - PH,B - CS Serveis educatius c - (st:2)
7 - Santa Coloma de Gramenet CEE Josep Sol i Rodríguez - JH,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35631 (st:2)
8 - Badalona Escola Margarida Xirgu - OA,G - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35772 (st:2)
9 - Badalona Escola Ítaca - BC,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35983 (st:2) CMC
10 - Santa Coloma de Gramenet CEE Josep Sol i Rodríguez - OR,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 10645 (st:2)
11 - L'Hospitalet de Llobregat CEE L'Estel- Can Bori - MF,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 19471 (st:2)
12 - Vilanova i la Geltrú Escola El Margalló - RG,MA - IN Proposta lloc específic estructural c 19295 (st:2) DIV
13 - CREDA Comarques II (Badalona) - MG,M - IN Serveis educatius c 05601 (st:2)
14 - CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) - GR,A - IN Serveis educatius c 14755 (st:2)
15 - CREDA Comarques II (Seu c Sant Adrià de Besòs) - MZ,R - IN Serveis educatius c 19376 (st:2)
16 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - FM,N - IN Serveis educatius c 21272 (st:2)
17 - CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) - RG,R - IN Serveis educatius c 21811 (st:2)
18 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - CC,G - IN Serveis educatius c 21900 (st:2)
19 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - BI,M - IN Serveis educatius c 24269 (st:2)
20 - CREDA Comarques II (Badalona) - MB,A - IN Serveis educatius c 28741 (st:2)
21 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - RL,P - IN Serveis educatius c 29816 (st:2)
22 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - CL,N - IN Serveis educatius c 30588 (st:2)
23 - CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) - NG,R - IN Serveis educatius c 34472 (st:2)
24 - L'Hospitalet de Llobregat Escola Menéndez Pidal - CM,MT - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:2) CMC
25 - L'Hospitalet de Llobregat Escola Santiago Ramon y Cajal - PE,CM - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:2) CMC
26 - L'Hospitalet de Llobregat CEE L'Estel- Can Bori - FM,L - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-01992 (st:2)
27 - Badalona Escola Josep Carner - RM,M - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-03217 (st:2) CMC
28 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - AP,JV - PP Serveis educatius c - (st:2)
29 - CREDA Comarques IV (Hospitalet de Llob.) - JF,M - PP Serveis educatius c - (st:2)
30 - CREDA Comarques II (Seu c Sant Adrià de Besòs) - CR,MM - PP Serveis educatius c - (st:2)
31 - CREDA Comarques IV (Vilafranca) - CP,S - PP Serveis educatius c - (st:2)
32 - CREDA Comarques IV (Vilafranca) - JA,MP - PP Serveis educatius c - (st:2)
33 - CREDA Comarques IV (Vilafranca) - RO,A - PP Serveis educatius c - (st:2)
34 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - TO,C - PP Serveis educatius c - (st:2)
35 - CREDA Comarques II (Badalona) - MM,E - PP Serveis educatius c - (st:2)
36 - CREDA Comarques II (Badalona) - MP,J - PP Serveis educatius c - (st:2)
37 - CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) - OB,N - PP Serveis educatius c 2019-3-00046 (st:2)
38 - CREDA Comarques II (Santa Coloma de Gramanet) - PM,A - PP Serveis educatius c 2019-3-00336 (st:2)
39 - CREDA Comarques IV (Seu c Vilanova i la Geltrú) - GV,E - PP Serveis educatius c 2019-3-02202 (st:2)