Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - GS,I - CS Serveis educatius c - (st:4)
2 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - LL,MC - CS Serveis educatius c - (st:4)
3 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - MC,AI - CS Serveis educatius c - (st:4)
4 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - SP,N - CS Serveis educatius c - (st:4)
5 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - VC,R - CS Serveis educatius c - (st:4)
6 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - GO,C - CS Serveis educatius c - (st:4)
7 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - VN,S - CS Serveis educatius c - (st:4)
8 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) - CR,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
9 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) - CT,MA - CS Serveis educatius c - (st:4)
10 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - AC,MM - CS Serveis educatius c - (st:4)
11 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - GT,F - CS Serveis educatius c - (st:4)
12 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - LT,C - CS Serveis educatius c - (st:4)
13 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - MG,MT - CS Serveis educatius c - (st:4)
14 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - OL,S - CS Serveis educatius c - (st:4)
15 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - PL,MI - CS Serveis educatius c - (st:4)
16 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - GR,J - CS Serveis educatius c - (st:4)
17 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - JI,L - CS Serveis educatius c - (st:4)
18 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - MV,S - CS Serveis educatius c - (st:4)
19 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - VF,R - CS Serveis educatius c - (st:4)
20 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia) - BC,MA - CS Serveis educatius c - (st:4)
21 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia) - CL,J - CS Serveis educatius c - (st:4)
22 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia) - BM,M - CS Serveis educatius c - (st:4)
23 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Badia) - LG,E - CS Serveis educatius c - (st:4)
24 - Palau Escola Josep Maria Folch i Torres - FC,M - IN Fase d'elecció c 03610 (st:4)
25 - Cerdanyola del Vallès CEE Jeroni de Moragas - HA,E - IN Fase d'elecció c 09021 (st:4)
26 - Badia del Vallès Escola Las Seguidillas - SP,L - IN Fase d'elecció c 13297 (st:4) CMC
27 - Sabadell CEE Francesc Bellapart - QC,V - IN Proposta centre màxima complexitat c 06711 (st:4)
28 - Sabadell Escola Espronceda - SI,O - IN Proposta centre màxima complexitat c 15226 (st:4) CMC
29 - Rubí Escola Rivo Rubeo - CS,M - IN Proposta continuïtat interins c 01965 (st:4)
30 - Sant Quirze del Vallès Institut Escola Onze de Setembre - GA,M - IN Proposta continuïtat interins c 08482 (st:4)
31 - Badia del Vallès Escola La Sardana - TM,F - IN Proposta continuïtat interins c 15599 (st:4)
32 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - TF,VF - IN Serveis educatius c 04566 (st:4)
33 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - DR,S - IN Serveis educatius c 07225 (st:4)
34 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - GB,L - IN Serveis educatius c 09690 (st:4)
35 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - MA,E - IN Serveis educatius c 14233 (st:4)
36 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - GS,JV - IN Serveis educatius c 15222 (st:4)
37 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) - PS,M - IN Serveis educatius c 15275 (st:4)
38 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Cerdanyola) - RC,N - IN Serveis educatius c 15879 (st:4)
39 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - PP,A - IN Serveis educatius c 16001 (st:4)
40 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - LV,M - IN Serveis educatius c 17401 (st:4)
41 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - AN,N - IN Serveis educatius c 18428 (st:4)
42 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - SF,S - IN Serveis educatius c 20432 (st:4)
43 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - PG,E - IN Serveis educatius c 21533 (st:4)
44 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - LT,L - IN Serveis educatius c 24722 (st:4)
45 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - MP,L - IN Serveis educatius c 26159 (st:4)
46 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - AS,A - IN Serveis educatius c 27093 (st:4)
47 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - CM,C - IN Serveis educatius c 30301 (st:4)
48 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - MV,O - IN Serveis educatius c 33351 (st:4)
49 - Sabadell Escola Joanot Alisanda - QA,M - PP Adjudicació comarques c 2019-3-00524 (st:4)
50 - Cerdanyola del Vallès CEE Jeroni de Moragas - CS,A - PP Fase d'elecció c 2019-3-01425 (st:4)
51 - Terrassa Escola Marià Galí Guix - AM,N - PP Fase d'elecció c 2019-3-03204 (st:4) CMC
52 - Rubí CEE Ca n'Oriol - EP,R - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:4)
53 - Sabadell Institut Escola Joan Sallarès i Pla - JM,N - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:4) CMC
54 - Rubí Escola Pau Casals - SP,M - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2019-3-02472 (st:4)
55 - Sabadell Escola Can Rull - CM,R - PP Proposta lloc específic estructural c 2019-3-03282 (st:4) DIV
56 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - BM,C - PP Serveis educatius c - (st:4)
57 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - BR,A - PP Serveis educatius c - (st:4)
58 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - EE,R - PP Serveis educatius c - (st:4)
59 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - LC,MM - PP Serveis educatius c - (st:4)
60 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - BH,SC - PP Serveis educatius c - (st:4)
61 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - SR,R - PP Serveis educatius c 2019-3-00149 (st:4)
62 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Rubí) - MA,MG - PP Serveis educatius c 2019-3-01592 (st:4)
63 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Terrassa) - MA,M - PP Serveis educatius c 2019-3-02265 (st:4)
64 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - FL,A - PP Serveis educatius c 2019-3-02517 (st:4)
65 - CREDA Jordi Perelló (Seu c Sabadell) - RA,I - PP Serveis educatius c 2019-3-03056 (st:4)
66 - CREDA Jordi Perelló (Vallès Occ-Montcada i Reixac) - FB,AM - PS Serveis educatius c - (st:4)