Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Tarragona Escola de Pràctiques - RL,E - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:43)
2 - CREDA Tarragona (Reus) - MS,MD - CS Serveis educatius c - (st:43)
3 - CREDA Tarragona (Cambrils) - NR,M - CS Serveis educatius c - (st:43)
4 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - AR,MA - CS Serveis educatius c - (st:43)
5 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - CC,M - CS Serveis educatius c - (st:43)
6 - CREDA Tarragona (Falset) - FA,R - CS Serveis educatius c - (st:43)
7 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - DL,A - CS Serveis educatius c - (st:43)
8 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - MP,A - CS Serveis educatius c - (st:43)
9 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - N,AI - CS Serveis educatius c - (st:43)
10 - Reus Escola Joan Rebull - TR,A - IN Adjudicació comarques c 10155 (st:43)
11 - Roda de Berà Escola El Cucurull - SA,MO - IN Fase d'elecció c 07245 (st:43)
12 - Tarragona Escola Els Àngels - ML,ME - IN Proposta continuïtat interins c 03812 (st:43)
13 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - NR,A - IN Serveis educatius c 05506 (st:43)
14 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - SC,MD - IN Serveis educatius c 08045 (st:43)
15 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - PL,MT - IN Serveis educatius c 08389 (st:43)
16 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - PR,A - IN Serveis educatius c 10044 (st:43)
17 - CREDA Tarragona (Valls) - GG,M - IN Serveis educatius c 10627 (st:43)
18 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - BB,M - IN Serveis educatius c 12544 (st:43)
19 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CA,L - IN Serveis educatius c 15196 (st:43)
20 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CP,G - IN Serveis educatius c 15333 (st:43)
21 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - LN,M - IN Serveis educatius c 18537 (st:43)
22 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - TM,A - IN Serveis educatius c 21006 (st:43)
23 - CREDA Tarragona (Montblanc) - MU,I - IN Serveis educatius c 21409 (st:43)
24 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - AO,MC - IN Serveis educatius c 21824 (st:43)
25 - CREDA Tarragona (Reus) - SG,M - IN Serveis educatius c 26342 (st:43)
26 - CREDA Tarragona (Valls) - GL,MN - IN Serveis educatius c 28223 (st:43)
27 - CREDA Tarragona (Reus) - RA,M - IN Serveis educatius c 30042 (st:43)
28 - Reus CEE Font del Lleó - PP,E - PP Fase d'elecció c 2019-3-01793 (st:43)
29 - El Vendrell CEE Garbí - MF,E - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-01764 (st:43)
30 - El Vendrell CEE Garbí - EM,E - PP Proposta centre màxima complexitat c 2019-3-03135 (st:43)
31 - CREDA Tarragona (Valls) - FR,C - PP Serveis educatius c - (st:43)
32 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - AG,E - PP Serveis educatius c - (st:43)
33 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CF,A - PP Serveis educatius c - (st:43)
34 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - MA,M - PP Serveis educatius c - (st:43)
35 - CREDA Tarragona (El Vendrell) - CS,T - PP Serveis educatius c 2019-3-02113 (st:43)
36 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CM,N - PP Serveis educatius c 2019-3-02657 (st:43)
37 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - CS,SL - PP Serveis educatius c 2019-3-02750 (st:43)
38 - CREDA Tarragona (Seu c Tarragona) - RR,J - PP Serveis educatius c 2019-3-02977 (st:43)