Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Deltebre Escola Sant Miquel - PM,AM - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:44)
2 - CREDA Tarragona (Amposta) - CD,EJ - CS Serveis educatius c - (st:44)
3 - CREDA Tarragona (Amposta) - SP,MJ - CS Serveis educatius c - (st:44)
4 - CREDA Tarragona (Tortosa) - QA,I - CS Serveis educatius c - (st:44)
5 - L'Ametlla de Mar Escola Sant Jordi - GR,R - IN Proposta continuïtat interins c 12134 (st:44)
6 - Ulldecona Escola Ramón y Cajal - SM,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 28326 (st:44)
7 - CREDA Tarragona (Tortosa) - GN,A - IN Serveis educatius c 25566 (st:44)
8 - CREDA Tarragona (Amposta) - DR,P - PP Serveis educatius c - (st:44)
9 - CREDA Tarragona (Tortosa) - FG,S - PP Serveis educatius c - (st:44)
10 - CREDA Tarragona (Amposta) - VS,R - PP Serveis educatius c 2019-3-02770 (st:44)