Audició i llenguatge 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - CREDA Catalunya Central (Vic) - BB,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
2 - CREDA Catalunya Central (Vic) - CV,MG - CS Serveis educatius c - (st:6)
3 - CREDA Catalunya Central (Vic) - DS,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
4 - CREDA Catalunya Central (Vic) - PV,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
5 - CREDA Catalunya Central (Vic) - SA,M - CS Serveis educatius c - (st:6)
6 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - FP,E - CS Serveis educatius c - (st:6)
7 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - MG,S - CS Serveis educatius c - (st:6)
8 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - RC,E - CS Serveis educatius c - (st:6)
9 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - SC,E - CS Serveis educatius c - (st:6)
10 - CREDA Catalunya Central (Igualada) - R,C - CS Serveis educatius c - (st:6)
11 - CREDA Catalunya Central (Igualada) - BT,A - CS Serveis educatius c - (st:6)
12 - Vic Escola La Sínia - AP,MJ - IN Fase d'elecció c 27543 (st:6) CMC
13 - Aiguafreda Escola La Muntanya - AM,S - IN Proposta continuïtat interins c 14535 (st:6)
14 - Berga Escola Sant Joan - YC,J - IN Proposta continuïtat interins c 22492 (st:6)
15 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - BM,M - IN Serveis educatius c 25946 (st:6)
16 - CREDA Catalunya Central (Igualada) - HB,M - IN Serveis educatius c 31248 (st:6)
17 - Òdena Institut Escola Castell d'Òdena - MM,EJ - PP Fase d'elecció c - (st:6)
18 - Artés Escola Doctor Ferrer - SR,H - PP Fase d'elecció c 2019-3-03207 (st:6)
19 - Manresa Escola Serra i Húnter - SG,E - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:6) CMC
20 - Manresa Escola Sant Ignasi - SI,RM - PP Proposta centre màxima complexitat c - (st:6) CMC
21 - Moià Escola Josep Orriols i Roca - CA,MP - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:6)
22 - Vic Escola Guillem de Mont-rodon - OZ,C - PP Proposta continuïtat funcionaris c 2018-3-00007 (st:6)
23 - CREDA Catalunya Central (Vic) - CF,N - PP Serveis educatius c - (st:6)
24 - CREDA Catalunya Central (Vic) - CP,M - PP Serveis educatius c - (st:6)
25 - CREDA Catalunya Central (Vic) - JS,E - PP Serveis educatius c - (st:6)
26 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - GS,M - PP Serveis educatius c - (st:6)
27 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - SF,N - PP Serveis educatius c - (st:6)
28 - CREDA Catalunya Central (Igualada) - SC,E - PP Serveis educatius c - (st:6)
29 - CREDA Catalunya Central (Manresa) - MC,I - PP Serveis educatius c 2019-3-01132 (st:6)