Educació física 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - AC,S - CS Centre nova creació c - (st:1)
2 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - JR,D - CS Centre nova creació c - (st:1)
3 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - MB,N - CS Centre nova creació c - (st:1)
4 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - GS,A - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
5 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - LE,M - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
6 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - JF,E - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
7 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - AS,J - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
8 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - JG,AI - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
9 - Barcelona Institut Montserrat - TA,L - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
10 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - GU,I - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
11 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - CA,S - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
12 - Barcelona Institut Joan Fuster - PP,M - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) DIV
13 - Barcelona Institut L'Alzina - SS,V - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) IAN
14 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - TL,B - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
15 - Barcelona Institut Vila de Gràcia - CP,L - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) EGI
16 - Barcelona Institut Barri Besòs - MR,AI - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) CMC DIV
17 - Barcelona Institut Verdaguer - CM,ML - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) CMC EGI
18 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - EC,S - IN Centre nova creació c 03070 (st:1)
19 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - CA,M - IN Centre nova creació c 08409 (st:1)
20 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - OP,J - IN Centre nova creació c 27777 (st:1)
21 - Barcelona Institut d'Ensenyaments Esportius de Barcelona - GV,T - IN Centre nova creació c 31942 (st:1)
22 - Barcelona Institut Sagrera Sant Andreu - ST,A - IN Centre nova creació c 32666 (st:1)
23 - Barcelona Institut Viladomat - DB,JL - IN Fase d'elecció c 00661 (st:1)
24 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - AS,A - IN Fase d'elecció c 00764 (st:1)
25 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - SD,I - IN Fase d'elecció c 02120 (st:1) CMC
26 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - PL,A - IN Fase d'elecció c 02540 (st:1)
27 - Barcelona Institut Poeta Maragall - AG,P - IN Fase d'elecció c 03008 (st:1)
28 - Barcelona Institut Front Marítim - VF,D - IN Fase d'elecció c 03478 (st:1)
29 - Barcelona Institut Bernat Metge - JF,D - IN Fase d'elecció c 03802 (st:1)
30 - Barcelona Institut Montjuïc - CE,C - IN Fase d'elecció c 05483 (st:1) CMC
31 - Barcelona Institut Montserrat Roig - RP,A - IN Fase d'elecció c 09514 (st:1)
32 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - FA,J - IN Fase d'elecció c 10557 (st:1)
33 - Barcelona Institut Maria Espinalt - GBV,X - IN Fase d'elecció c 13888 (st:1)
34 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - QDP,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19094 (st:1) CMC
35 - Barcelona Institut Joan Brossa - FV,G - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 21512 (st:1)
36 - Barcelona Institut Les Corts - AA,V - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 21807 (st:1)
37 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - VB,C - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 35767 (st:1) CMC
38 - Barcelona Institut Fort Pius - VB,A - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 36776 (st:1)
39 - Barcelona Institut Escola Rec Comtal - PF,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 37819 (st:1) CMC
40 - Barcelona Institut Escola Antaviana - TF,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 38503 (st:1)
41 - Barcelona Institut Escola del Treball - SS,MA - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 38580 (st:1)
42 - Barcelona Institut Icària - CP,L - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 38756 (st:1)
43 - Barcelona Institut Jaume Balmes - TL,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 38858 (st:1)
44 - Barcelona Institut Moisès Broggi - FV,CL - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 39342 (st:1)
45 - Barcelona Institut Quatre Cantons - PL,R - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 40222 (st:1)
46 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - RG,D - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 40339 (st:1)
47 - Barcelona Institut Verdaguer - MR,M - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 40377 (st:1) CMC
48 - Barcelona Institut Escola Artístic Oriol Martorell - G,MC - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 40842 (st:1)
49 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - FV,J - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 41097 (st:1)
50 - Barcelona Institut Príncep de Viana - MB,G - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 41630 (st:1)
51 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - AC,MD - IN Fase preferent Article 25 c 00969 (st:1)
52 - Barcelona Institut Lluís Domènech i Montaner - SS,I - IN Proposta càrrecs directius c 02837 (st:1)
53 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - HG,E - IN Proposta càrrecs directius c 09909 (st:1)
54 - Barcelona Institut Escola Turó de Roquetes - RV,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 00993 (st:1) CMC
55 - Barcelona Institut Galileo Galilei - GB,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 02164 (st:1) CMC
56 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - CG,R - IN Proposta centre màxima complexitat c 04839 (st:1) CMC
57 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - MM,JA - IN Proposta centre màxima complexitat c 05276 (st:1) CMC
58 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - VS,V - IN Proposta centre màxima complexitat c 05350 (st:1) CMC
59 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - TR,V - IN Proposta centre màxima complexitat c 05436 (st:1) CMC
60 - Barcelona Institut Galileo Galilei - MG,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 06437 (st:1) CMC
61 - Barcelona Institut Consell de Cent - GG,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 07795 (st:1) CMC
62 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - CP,F - IN Proposta centre màxima complexitat c 08999 (st:1) CMC
63 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - PA,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 09223 (st:1) CMC
64 - Barcelona Institut Escola Trinitat Nova - SR,L - IN Proposta centre màxima complexitat c 18739 (st:1) CMC
65 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - NC,J - IN Proposta centre màxima complexitat c 18895 (st:1) CMC
66 - Barcelona Institut Montjuïc - RN,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 21809 (st:1) CMC
67 - Barcelona Institut Escola Arts - CA,E - IN Proposta centre màxima complexitat c 27102 (st:1) CMC
68 - Barcelona Institut Josep Comas i Solà - RP,L - IN Proposta centre màxima complexitat c 27110 (st:1) CMC
69 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - BC,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 27907 (st:1) CMC
70 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - AL,JA - IN Proposta centre màxima complexitat c 29963 (st:1) CMC
71 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - MP,A - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 28506 (st:1) CMC
72 - Barcelona Institut Pedralbes - TH,A - IN Proposta continuïtat interins c 00732 (st:1)
73 - Barcelona Institut Salvador Espriu - SM,J - IN Proposta continuïtat interins c 00800 (st:1)
74 - Barcelona Institut Pedralbes - SL,E - IN Proposta continuïtat interins c 03030 (st:1)
75 - Barcelona Institut Montserrat - RH,SC - IN Proposta continuïtat interins c 04264 (st:1)
76 - Barcelona Institut Pedralbes - BB,N - IN Proposta continuïtat interins c 11879 (st:1)
77 - Barcelona Institut Príncep de Viana - SB,J - IN Proposta continuïtat interins c 12599 (st:1)
78 - Barcelona Institut 22@ - MR,F - IN Proposta continuïtat interins c 15477 (st:1)
79 - Barcelona Institut Quatre Cantons - CM,A - IN Proposta continuïtat interins c 15662 (st:1)
80 - Barcelona Institut Bernat Metge - GM,A - IN Proposta continuïtat interins c 20635 (st:1)
81 - Barcelona Institut Montserrat Roig - NJ,JC - IN Proposta continuïtat interins c 22033 (st:1)
82 - Barcelona Institut Lluís Vives - BS,C - IN Proposta continuïtat interins c 22057 (st:1)
83 - Barcelona Institut Josep Pla - MR,A - IN Proposta continuïtat interins c 28388 (st:1)
84 - Barcelona Institut Maria Espinalt - JR,A - IN Proposta continuïtat interins c 30431 (st:1)
85 - Barcelona Institut Francisco de Goya - RP,A - IN Proposta continuïtat interins c 31749 (st:1)
86 - Barcelona Institut Pedralbes - RT,S - IN Proposta continuïtat interins c 32566 (st:1)
87 - Barcelona Institut Front Marítim - LB,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 05295 (st:1)
88 - Barcelona Institut Montserrat - FS,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 14442 (st:1)
89 - Barcelona Institut La Sedeta - MD,E - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 16717 (st:1)
90 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - AG,J - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 20914 (st:1)
91 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - GR,A - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 22151 (st:1)
92 - Barcelona Institut Emperador Carles - RB,M - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 22378 (st:1)
93 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - EC,R - IN Proposta lloc específic estructural c 02439 (st:1) EGI
94 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - AS,J - IN Proposta lloc específic estructural c 03051 (st:1) EGI
95 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - TM,P - IN Proposta lloc específic estructural c 03905 (st:1) CMC GPS
96 - Barcelona Institut Maria Espinalt - PC,P - IN Proposta lloc específic estructural c 12490 (st:1) EGI
97 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - BM,R - IN Proposta lloc específic estructural c 14277 (st:1) EDP
98 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - II,R - IN Proposta lloc específic estructural c 14955 (st:1) IAN
99 - Barcelona Institut Poeta Maragall - BB,M - IN Proposta lloc específic estructural c 15479 (st:1) IAN
100 - Barcelona Institut Escola Antaviana - BS,A - IN Proposta lloc específic estructural c 19121 (st:1) EGI
101 - Barcelona Institut Moisès Broggi - CL,MM - IN Proposta lloc específic estructural c 19247 (st:1) EGI
102 - Barcelona Institut Príncep de Viana - TP,J - IN Proposta lloc específic estructural c 22788 (st:1) DIV
103 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - ZB,L - IN Proposta lloc específic estructural c 22884 (st:1) CMC EGI
104 - Barcelona Institut Jaume Balmes - GP,C - IN Proposta lloc específic estructural c 26773 (st:1) IAN
105 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - TB,E - IN Proposta lloc específic estructural c 29227 (st:1) EDP
106 - Barcelona Institut Viladomat - TG,I - IN Proposta lloc específic estructural c 29715 (st:1) EGI
107 - Barcelona Institut Ernest Lluch - SP,F - IN Proposta lloc específic estructural c 30638 (st:1) IAN
108 - Barcelona Institut Martí Pous - VA,I - IN Proposta lloc específic estructural c 31363 (st:1) DIV
109 - Barcelona Institut Sagrera Sant Andreu - MS,O - IN Proposta lloc específic estructural c 34466 (st:1) IAN
110 - Barcelona Institut Fort Pius - FF,E - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1)
111 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - DIH,R - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1) IAN
112 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - DH,AJ - PS Fase de confirmació c - (st:1)
113 - Barcelona Institut de Nàutica de Barcelona - MH,J - PS Fase de confirmació c - (st:1)
114 - Barcelona Institut Icària - PG,OM - PS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)