Filosofia 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Barcelona Institut Montserrat - SN,R - CS Fase d'elecció c - (st:1)
2 - Barcelona Institut Poeta Maragall - SP,S - CS Fase d'elecció c - (st:1)
3 - Barcelona Institut Pedralbes - CG,IM - CS Proposta càrrecs directius c - (st:1)
4 - Barcelona Institut Galileo Galilei - HC,J - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
5 - Barcelona Institut Consell de Cent - GP,D - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
6 - Barcelona Institut Barcelona-Congrés - GF,ML - CS Proposta centre màxima complexitat c - (st:1) CMC
7 - Barcelona Institut Maria Espinalt - BM,MA - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
8 - Barcelona EA Deià - MG,D - CS Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
9 - Barcelona Institut Josep Pla - CG,JA - CS Proposta lloc específic estructural c - (st:1) TIC
10 - Barcelona Institut Icària - GV,R - IN Fase d'elecció c 00191 (st:1)
11 - Barcelona Institut Montjuïc - GG,MC - IN Fase d'elecció c 00460 (st:1) CMC
12 - Barcelona Institut Pedralbes - BS,N - IN Fase d'elecció c 04657 (st:1) IAN
13 - Barcelona Institut Joan Salvat i Papasseit - OR,J - IN Fase d'elecció c 12942 (st:1) CMC
14 - Barcelona EA Deià - MS,MA - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 01040 (st:1)
15 - Barcelona Institut Ernest Lluch - LR,P - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 09653 (st:1)
16 - Barcelona Institut Teresa Pàmies - BI,PC - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 16597 (st:1)
17 - Barcelona Institut Viladomat - RM,S - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 19865 (st:1)
18 - Barcelona Institut Francisco de Goya - CM,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 22055 (st:1)
19 - Barcelona Institut Joan Fuster - TC,E - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 28457 (st:1)
20 - Barcelona Institut Narcís Monturiol - PB,N - IN Fase d'elecció (0,5 dedicació) c 34018 (st:1)
21 - Barcelona Institut Jaume Balmes - SG,M - IN Fase preferent Article 25 c 01487 (st:1)
22 - Barcelona Institut Escola El Til·ler - RS,S - IN Proposta centre màxima complexitat c 23540 (st:1) CMC
23 - Barcelona Institut Joan Coromines - BF,A - IN Proposta centre màxima complexitat c 24610 (st:1) CMC
24 - Barcelona Institut Flos i Calcat - CA,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 26227 (st:1) CMC
25 - Barcelona Institut La Guineueta - SR,E - IN Proposta centre màxima complexitat c 28027 (st:1) CMC
26 - Barcelona Institut Barri Besòs - SG,M - IN Proposta centre màxima complexitat c 33231 (st:1) CMC
27 - Barcelona Institut Verdaguer - LG,M - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 02883 (st:1) CMC
28 - Barcelona Institut Milà i Fontanals - GE,G - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 17793 (st:1) CMC
29 - Barcelona Institut Pau Claris - CR,M - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 25069 (st:1) CMC
30 - Barcelona Institut Vall d'Hebron - PR,R - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 28121 (st:1) CMC
31 - Barcelona Institut Pablo R. Picasso - BB,F - IN Proposta centre màxima complexitat(0,5) c 31552 (st:1) CMC
32 - Barcelona Institut Bernat Metge - MH,MC - IN Proposta continuïtat interins c 06371 (st:1)
33 - Barcelona EA Llotja - SM,G - IN Proposta continuïtat interins c 20227 (st:1)
34 - Barcelona Institut Pedralbes - AN,J - IN Proposta continuïtat interins c 23593 (st:1)
35 - Barcelona Institut Icària - AS,E - IN Proposta continuïtat interins c 28938 (st:1)
36 - Barcelona Institut Jaume Balmes - EM,E - IN Proposta continuïtat interins c 30586 (st:1)
37 - Barcelona Institut Moisès Broggi - IS,E - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 11188 (st:1)
38 - Barcelona Institut Salvador Espriu - VG,J - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 12450 (st:1)
39 - Barcelona Institut Joan d'Àustria - MA,R - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 19518 (st:1)
40 - Barcelona Institut XXV Olimpíada - GR,VJ - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 21828 (st:1)
41 - Barcelona Institut Vila de Gràcia - AV,MC - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 22289 (st:1)
42 - Barcelona Institut Sant Andreu - RV,C - IN Proposta continuïtat interins (0,5) c 23958 (st:1)
43 - Barcelona Institut Ernest Lluch - BB,M - IN Proposta lloc específic estructural c 07058 (st:1) IAN
44 - Barcelona Institut Jaume Balmes - SB,J - IN Proposta lloc específic estructural c 07098 (st:1) IAN
45 - Barcelona Institut Quatre Cantons - GB,L - IN Proposta lloc específic estructural c 07537 (st:1) EGI
46 - Barcelona Institut Dr. Puigvert - LP,G - IN Proposta lloc específic estructural c 12622 (st:1) EGI
47 - Barcelona Institut Front Marítim - ET,F - IN Proposta lloc específic estructural c 14121 (st:1) DIV
48 - Barcelona Institut Poeta Maragall - MB,G - IN Proposta lloc específic estructural c 16095 (st:1) EDP
49 - Barcelona Institut Moisès Broggi - VB,Y - IN Proposta lloc específic estructural c 17811 (st:1) DIV
50 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - MS,A - IN Proposta lloc específic estructural c 24283 (st:1) EGI
51 - Barcelona Institut Príncep de Viana - GP,B - IN Proposta lloc específic estructural c 26939 (st:1) LBI
52 - Barcelona Institut Les Corts - FN,X - IN Proposta lloc específic estructural c 31424 (st:1) EDP
53 - Barcelona Institut Escola del Treball - LG,H - PP Fase d'elecció c - (st:1)
54 - Barcelona Institut La Sedeta - DP,VL - PP Fase d'elecció c - (st:1)
55 - Barcelona Institut Pau Claris - PR,L - PP Proposta càrrecs directius c - (st:1) CMC DIV
56 - Barcelona Institut Menéndez y Pelayo - ED,ML - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
57 - Barcelona Institut Manuel Carrasco i Formiguera - CB,D - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
58 - Barcelona Institut Infanta Isabel d'Aragó - SC,LM - PP Proposta continuïtat funcionaris c - (st:1)
59 - Barcelona Institut Escola Artístic Oriol Martorell - EB,V - PP Proposta lloc específic estructural c - (st:1)