Processos comercials (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - OG,MD - IN Proposta lloc específic temporal c 29270 (st:43)
2 - Reus Institut Lluís Domènech i Montaner - RM,I - IN Proposta lloc específic temporal c 31650 (st:43)