Orientació educativa (IFE) 
Ordre: forma d'ocupació, fase i número interí si és el cas
Canvia ordre: (municipi, centre, forma d'ocupació) - (servei territorial, forma d'ocupació, fase, número interí) - (fase, forma d'ocupació, número interí)

1 - Amposta Institut Montsià - RR,T - IN Proposta lloc específic temporal c 05768 (st:44)
2 - Tortosa Institut de l'Ebre - DA,J - IN Proposta lloc específic temporal c 08548 (st:44)
3 - Amposta Institut Montsià - PV,T - IN Proposta lloc específic temporal c 12936 (st:44)
4 - Amposta Institut Montsià - AR,E - IN Proposta lloc específic temporal c 15347 (st:44)
5 - Tortosa Institut de l'Ebre - CR,L - IN Proposta lloc específic temporal c 28167 (st:44)
6 - Amposta Institut Montsià - LS,P - IN Proposta lloc específic temporal c 29990 (st:44)